ثبت نام برای نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

لطفا نسبت به اطلاعات وارد شده و مقدار واریز شده و شماره کارت دقت فرمایید

نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

هزینه آزاد: 1,250,000 ريال

هزینه برای اعضا دانشجو انجمن: 1,100,000 ريال

هزینه برای اعضا وابسته انجمن: 1,100,000 ريال

هزینه برای اعضا پیوسته انجمن: 1,100,000 ريال

واریز هزینه به : 2118_2226_3377_6104 فاطمه خزائی _ بانک ملت

نام فایل انگلیسی باشد
طراحی سایت توسط تیم گرامانو