برنامه نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

برنامه نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

چهارشنبه 04/10/98

 

 

افتتاحیّه نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

 

8:30-8:50

جناب آقای دکتر علی‌اصغر قاسمی

رئیس خانۀ اندیشمندان علوم انسانی

 

8:50-9:10

سخنرانی جناب آقای دکتر محمّدرضا جلالی

دبیر سمپوزیوم 

 

9:10-9:30

سخنرانی جناب آقای دکتر حسن عشایری

دبیر علمی سمپوزیوم 

 

9:30-10

                                             پذیرایی

 

هیأت رئیسه: دکتر شکیبایی، دکتر فروغی، دکتر بدیع، دکتر عشایری

 

زمان

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

 

10:00-10:30

جناب آقای دکتر محمّدتقی جغتایی

نوروپسیکولوژی تحوّلی

 

10:30-11

جناب آقای دکتر علی‌اکبر فروغی

پرورش شفقّت به خود در مقابله با هیجان‌های منفی: فعّال کردنِ مدار مراقبت مغز

 

11-11:30

جناب آقای دکتر کامبیز بدیع

کرانه، تنیدگی و رابطه با نگاه امکان‌: بابی در هویّت‌دهی به الگوی شکل

 

11:30-12

جناب آقای دکتر سعید صباغی‌پور

حکمتِ بدن: از پدیدارشناسی مرلوپونتی تا عصب‌پژوهیِ امروز

 

12-12:30

سرکار خانم دکتر زهرا هوشیاری

مغز اخلاقی در دوراهی های تعارض برانگیز: شناختی یا عاطفی-هیجانی

 

12:30-14

نهار و نماز

 

هیأت رئیسه: دکتر صباغی‌پور، دکتر اورکی، دکتر جلالی

 

زمان

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

 

14-14:30

جناب آقای دکتر احمد محیط 

دانش غیر قطعی (علوم انسانی رویاروی علوم تجربی)

 

14:30-15

دکتر داریوش شکیبایی

مروری بر آسیب‌‌پذیریِ شناختی انسان ضمنِ تکامل فرهنگی از دیدگاهِ نوروپسیکولوژیک:

آیا فریب امتیاز داروینی دارد؟ 

 

15-15:30

جناب آقای دکتر غلامعلی حسین زاده

نقشه‌برداری مغز

 

15:30-16

جناب آقای امیر رسام 

مرزهای اندیشه 

 

16-16:30

جناب آقای دکتر مجتبی سلطانلو

پایه‌های عصب‌شناختیِ اضطرابِ ریاضی

 

16-19:30

کارگاه‌های آموزشی

 

جناب آقای دکتر مجتبی سلطانلو

استفاده از طیفِ نور در تصویربرداری مغز: روشی نوین در علوم اعصاب شناختی

 

جناب آقای دکتر علیرضا مرادی و جناب آقای سروش لهراسبی

مجموعه آزمون‌های رایانه‌ایِ عصب‌روان‌شناسیCANTAB و ارزیابی بینایی و شنیداری توجّه IVA-2

 

پنجشنبه 05/10/98

 

زمان

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

 

هیأت رئیسه: دکتر عشایری، دکتر ایروانی، دکتر دولت‌آبادی

 

8:30-9

جناب آقای دکتر علی‌اکبر نجاتی صفا

چرا ما پشتِ سر دیگران حرف می‌زنیم؟

 

9-9:30

جناب آقای دکتر علی عیسی‌زادگان

مبانی عصب‌روان‌شناختی شخصیّت

 

9:30-10

دکتر حسن ایروانی

تفکّر انتقادی از منظر عصب‌شناسی زبان

 

10-10:30

جناب آقای دکتر حمیدرضا نقوی

مغزِ سالم در جامعۀ سالم: تعاملات دوسویه میانِ نابسامانی‌های اجتماعی و آشفتگی‌های عصبی-رفتاری

 

10:30-10:50

پذیرایی

 

10:50-12:30

پنل: مغز و سلامت در زمینه‌های نوروپسیکولوژیکال 

اعضای پنل: دکتر نقوی، دکتر عشایری، دکتر دولت آبادی، دکتر محیط، دکتر نجاتی صفا

 

12:30-14

نهار و نماز

 

زمان

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

 

هیأت رئیسه: دکتر نظری، دکتر مختاری، دکتر جلالی، دکتر عیسی‌زادگان

 

14:30 - 14

سرکار خانم دکتر ستاره مختاری

توان‌بخشی شناختی و خانواده

 

14:30-15

جناب آقای دکتر حمیدرضا پور اعتماد

تاثیر مواجه افراطی با وسایل دیجیتال بر مغز کودکان: شواهدی از دو مطاله مقطعی و کارآزمایی بالینی

 

15-15:30

سرکار خانم دکتر شیوا دولت آبادی

خاستگاه و جایگاه بازنمایی و پردازش تصویری در مغز

 

15:30-16

جناب آقای دکتر محمّدعلی نظری

تأثیر روان‌درمانی بر مغز: به سوی این‌همانی مغز و روان

 

16-19:30

کارگاه‌های آموزشی

 

جناب آقای دکتر محمّدعلی نظری

کاربرد الکتروانسفالوگرافی کمّی ( QEEG) 

در علومِ اعصاب پایه و بالینی

 

جناب آقای دکتر محمّدرضا جلالی

مبانی و زمینه‌های علّی هیجان‌ها

و تنظیم شناختی هیجان‌ها

 

جمعه 06/10/98

 

زمان 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

 

هیأت رئیسه: دکتر سلطانی، دکتر کرمی، دکتر برهانی، دکتر حسنی

 

8:30-9

سرکار خانم دکتر وحیده سلطانی

توان‌بخشی شناختی مفاهیم انتزاعی در کودکان کم‌شنوا

 

9-9:30

سرکار خانم دکتر مهدیه کرمی

بازنمایی و اختلالات زبانی در کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمان

 

9:30-10

جناب آقای دکتر محمّد قدیری وصفی

بررسی سیر اختلالات حافظۀ کاری و عملکردهای اجرایی ناشی از مصرف متامفتامین در طول یک دورۀ شش ماهه

 

10-10:20

پذیرایی

 

10:20-10:50

سرکار خانم دکتر خاطره برهانی

نقش پیش بینی کنندۀ حسّاسیّت به طرد و کنترل مهاری در تصمیم گیری‌های ریسکی نوجوانان

 

10:50-11:20

جناب آقای دکتر جعفر حسنی

نوروساینس شناختیِ حافظۀ هیجانی

 

11:50-12:20

جناب آقای دکتر محمّد اورکی 

بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش میزان نشانه‌های خودزنی و تغییر الگوی امواج مغزی در دانش‌آموزان دختر دارای رفتار آسیب رسان به خود

 

12:30-14

نهار و نماز

 

زمان 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

 

هیأت رئیسه: دکتر حسن عشایری، دکتر محمّد اورکی،  دکتر حسن محمودیان

 

14-14:30

جناب آقای امیرمحمّد موسوی

مطالۀ موردی نقش یافته‌های روان‌شناختیِ ویگوتسکی و لوریا در فهمِ عقلانیّت فرهنگیِ پساهگلی

 

14:30-15

سرکار خانم نسترن بازرگان 

مقدّمه‌ای بر جایگاه بازی‌درمانی در تنظیم هیجان بزرگسالان و معرّفی (بطری آرامش) به عنوان ابزاری برای مقابله با استرس

 

15-15:30

جناب آقای حمید سعیدی

مقایسۀ اثربخشی دو روش درمانی نوروفیدبک و درمان شناختی-رفتاری CBT بر اضطراب اجتماعی 

 

اختتامیه نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

 
     

 

طراحی سایت توسط تیم گرامانو