اطلاعیه/تغییر آدرس کانال تلگرام

اطلاعیه/تغییر آدرس تلگرام

باسلام

به اطلاع می رساند با توجه به مشکل پیش آمده  کانال تلگرام انجمن با آدرس سابق حذف خواهد شد

لذا از مخاطبین محترم تقاضا می گردد عضو کانال جدید با آدرس ذیل شوند

سپاس

@httiranneuropsychology

طراحی سایت توسط تیم گرامانو